Maatregel 6: Aangifte

Bevorder dat uw werknemers aangifte doen of geef strafbare feiten (zoals fysiek geweld en bedreiging) zelf aan bij de politie


Waarom?

De werkgever die aangifte doet bij de politie, laat de dader, de samenleving en de eigen werknemers zien dat werknemer en werkgever agressie en geweld niet accepteren.

De werkgever heeft, gelet op zijn verantwoordelijkheid voor het beschermen van zijn werknemers en de uitvoering van de publieke taak, de morele plicht om aangifte te doen bij een strafbaar feit.

Aangifte vergroot bovendien de kans dat de dader wordt gepakt.

Hoe?

 

Stap 1:

Het management bepaalt voor welke andere dan strafbare feiten altijd aangifte volgt en welke criteria bepalen of er aangifte wordt gedaan. De politie kan u hierbij adviseren.
Zorg dat in elk geval altijd aangifte wordt gedaan indien sprake is van bedreigingen met ernstig geweld die al of niet de privésfeer raken of van fysiek geweld.

Stap 2:

Het management communiceert het aangiftebeleid.

Stap 3:

Doe als organisatie aangifte of zorg dat het slachtoffer zelf aangifte doet en ondersteun het slachtoffer hierbij. Bereid de aangifte goed voor aan de hand van de 7W’s.
Laat de beslissing om aangifte te doen niet afhangen van het slachtoffer. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers en daarmee ook voor de reactie op agressie en geweld.

TIP: verzamel bewijsmateriaal

Zorg ervoor dat de officier van justitie en de rechter zich een goed beeld kunnen vormen van wat er precies is gebeurd. Verzamel daarom zoveel mogelijk bewijsmateriaal:

  • foto’s van vernieling
  • foto’s van de plaats van het delict
  • foto’s van het letsel van het slachtoffer
  • situatieschetsen
  • doktersverklaringen
  • camerabeelden
  • gegevens van getuigen

Meer informatie over aangifte doen:
Kijk op de website van VPT of download de Handreiking aangifte doen bij de politie (Stichting Arbeidsmarktfonds Ziekenhuizen – StAZ)

       

TIP: schade aangeven

Maak bij de aangifte al duidelijk dat er schade is geleden en geef aan dat u wilt dat de schade wordt vergoed (dit is van belang om de schade via voeging in het strafproces terug te vorderen (zie maatregel 7).

Laatste update: 22-07-2015
Factsheet Medisch beroepsgeheim (105 Kilobyte)
Het medisch beroepsgeheim roept wel eens vragen op. Heb ik recht op inzage van mijn medische dossier of dat van mijn overleden partner? Mag een gemeenteambtenaar een kopie vragen van mijn medische dossier? Mag de politie dat? Waarom vinden we met z’n allen het medisch beroepsgeheim eigenlijk zo belangrijk? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een factsheet ontwikkeld die op hoofdlijnen antwoord geeft op dit type vragen.
Meer info
Laatste update: 08-04-2015
Handreiking aangifte 20150107 (698 Kilobyte)
Bij het project Veiligezorg® staat de samenwerking tussen ziekenhuizen, politie, justitie en gemeenten centraal. Na een agressie-incident , is het belangrijk om aangifte te doen bij de politie. Ziekenhuismedewerkers blijken echter na zo’n incident vaak angst te hebben om hier aangifte van te doen.
Meer info
Laatste update: 14-01-2015
Handreiking aangifte 20150113 (698 Kilobyte)
Bij het project Veiligezorg® staat de samenwerking tussen ziekenhuizen, politie, justitie en gemeenten centraal. Na een agressie-incident , is het belangrijk om aangifte te doen bij de politie. Ziekenhuismedewerkers blijken echter na zo’n incident vaak angst te hebben om hier aangifte van te doen.
Meer info
Laatste update: 16-08-2013
Factsheet Anonimiteit in het strafproces (184 Kilobyte)
Meer info
Laatste update: 09-03-2012
Maatregel 6 (67 Kilobyte)
download de volledige tekst van deze maatregel uit de handreiking Agressie en geweld > [pdf]
Meer info
Laatste update: 14-10-2011
Scriptie Eveline Vink 20110801 (351 Kilobyte)
Meer info
Laatste update: 14-10-2011
Samenwerkingsovk TBS instelling (92 Kilobyte)
Meer info
Laatste update: 21-09-2011
De invloed van de ziekenhuis OR: niet slecht, maar kan beter! (60 Kilobyte)
Ondernemingsraden in algemene ziekenhuizen hebben weinig invloed op het instellingsbeleid. Toch zijn de ondernemingsraden redelijk tevreden over hun eigen functioneren. Ze kunnen echter nauwelijks met voorbeelden van zichtbare resultaten komen. Dit blijkt uit een onderzoek van Gert van Dongen van Talent Support in samenwerking met bureau Zuidema. De uitkomsten hiervan zijn in 2009 gepubliceerd.
Meer info
Dit document is een handreiking voor een interne brochure van uw ziekenhuis. U vult de handreiking zelf aan met het logo van uw ziekenhuis en met lokale gegevens zoals namen, telefoonnummers en specifieke afspraken.
Meer info
Deze scriptie is geschreven in het kader van de master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden. Maartje van der Woude was mijn begeleidster vanuit de universiteit en ik wil haar graag bedanken voor de begeleiding, de goede raad, de feedback en op de juiste momenten inspirerende woorden om mij weer op het juiste pad te zetten.
Meer info
Gefinancierd door:
  • CAOP
  • Min. van Bzk
  • Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen