Maatregel 6: Aangifte

Bevorder dat uw werknemers aangifte doen of geef strafbare feiten (zoals fysiek geweld en bedreiging) zelf aan bij de politie

 

Waarom?

De werkgever die aangifte doet bij de politie, laat de dader, de samenleving en de eigen werknemers zien dat werknemer en werkgever agressie en geweld niet accepteren.

De werkgever heeft, gelet op zijn verantwoordelijkheid voor het beschermen van zijn werknemers en de uitvoering van de publieke taak, de morele plicht om aangifte te doen bij een strafbaar feit.

Aangifte vergroot bovendien de kans dat de dader wordt gepakt.

Hoe?

 
Stap 1: Het management bepaalt voor welke andere dan strafbare feiten altijd aangifte volgt en welke criteria bepalen of er aangifte wordt gedaan. De politie kan u hierbij adviseren.
Zorg dat in elk geval altijd aangifte wordt gedaan indien sprake is van bedreigingen met ernstig geweld die al of niet de privésfeer raken of van fysiek geweld.
Stap 2: Het management communiceert het aangiftebeleid.
Stap 3:Doe als organisatie aangifte of zorg dat het slachtoffer zelf aangifte doet en ondersteun het slachtoffer hierbij. Bereid de aangifte goed voor.
Laat de beslissing om aangifte te doen niet afhangen van het slachtoffer. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers en daarmee ook voor de reactie op agressie en geweld.

TIP: verzamel bewijsmateriaal

Zorg ervoor dat de officier van justitie en de rechter zich een goed beeld kunnen vormen van wat er precies is gebeurd. Verzamel daarom zoveel mogelijk bewijsmateriaal:

  • foto’s van vernieling
  • foto’s van de plaats van het delict
  • foto’s van het letsel van het slachtoffer
  • situatieschetsen
  • doktersverklaringen
  • camerabeelden
  • gegevens van getuigen
Meer informatie over aangifte doen:
Opens external link in new windowKijk op de website van Agressievrijwerk of download de Initiates file downloadHandreiking aangifte doen bij de politie (Stichting Arbeidsmarktfonds Ziekenhuizen – StAZ)

       

TIP: schade aangeven

Maak bij de aangifte al duidelijk dat er schade is geleden en geef aan dat u wilt dat de schade wordt vergoed (dit is van belang om de schade via voeging in het strafproces terug te vorderen (zie maatregel 7).
Gefinancierd door:
  • CAOP
  • Min. van Bzk
  • Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen