In de praktijk

Op dit deel van de site vindt u praktijkvoorbeelden over de aanpak van agressie in andere instellingen. Herkenbaar omdat u ziet dat andere instellingen dezelfde vragen hebben gehad als u. Leerzaam omdat u leest hoe andere zorginstellingen het hebben opgelost. Heeft u zelf een praktijkvoorbeeld dat u wilt delen met collega's? Gebruik dan het contactformulier om dit bij ons aan te geven. Het projectteam Veligezorg® neemt dan contact met u op.

In de grote stad gebeurt niets wat hier ook niet gebeurt

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid doet zijn naam eer aan. Het ziekenhuis staat midden in een complete stad met een zorghotel, winkels en bedrijven. Het kent ook de veiligheidsproblemen van een stad en daar houdt Maurice Patings zich in het dagelijks leven mee bezig. Niet alleen. Met zijn beveiligers probeert hij zoveel mogelijk elke zorg- medewerker bij het beleid te betrekken. Want beveiligen doe je samen, is zijn motto.
Lees het portret van Maurice Patings in ‘Beveiliging’

Isala Ziekenhuis treedt nieuw beveiligingstijdperk in

Het Isala Ziekenhuis in Zwolle behoort tot de veiligste ziekenhuizen van Nederland. Met dank aan de nieuwste technologie, een nieuw toegangscontrolesysteem en een dubbele bezetting.

In augustus is het nieuwe Isala Ziekenhuis in Zwolle in gebruik genomen. De afdeling beveiliging heeft veel werk verzet en onderzoek gedaan alvorens de belangrijkste beveiligingskeuzes werden gemaakt.  “We hebben de kans gekregen nieuw beleid te maken, een eigen koers te varen en professioneler en minder incident gedreven te werk te gaan”, zegt productmanager Beveiliging en Veiligheid Dennis van Loevezijn.
Download het artikel

Junior onderzoekt Isala

Op 24 augustus ontmoeten een select gezelschap kinderen en ouders elkaar in de centrale hal van het ziekenhuis. Ze mogen een dagje de functie van beveiligingsbeambte in het nieuwe Isala onderzoeken.

Beveiliger Dennis vertelt over het werken binnen de beveiligingsdienst van het ziekenhuis. Daarna volgt iedereen hem naar de meldkamer, waar hij wijzend naar de videoschermen, uitleg geeft over het ‘sluitende’ camerasysteem. Wanneer op het helikopterdek een indringer wordt gesignaleerd, vraagt Dennis hen allemaal om hem te helpen samen ‘dit klusje te klaren’. Hoe zal dat aflopen?
Download het artikel

Beveiliging en onderzoek

“Agressie-incidenten kunnen uitmonden in het plegen van een strafbaar feit. Ook binnen het ziekenhuis lopen hulpverleners tegen dergelijke incidenten aan”, zegt Dennis van Loevezijn.

Van Loevezijn is productmanager Beveiliging en Veiligheid van het Isala Ziekenhuis.Voor zijn hbo-opleiding recht, veiligheid en criminologie onderzocht hij agressie binnen ziekenhuizen. “De corebusiness van een ziekenhuis is het leveren van zorg. Beveiliging is dan ook niet het eerste waar medewerkers aan denken.” Hij vindt het een uitdaging om duidelijk te maken dat het ziekenhuis veilig kan, zonder dat het voelt alsof er allemaal hindernissen moeten worden genomen.
Download het interview met Dennis Loevezijn

Pesten, terug naar respect

Een veilige werkomgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat pesten voorkomt bij 11 procent van de medewerkers in de gezondheidszorg.
Het Vlietland Ziekenhuis heeft daarvoor de aanpak ‘Pesten, terug naar respect’ ontwikkeld. Met gedragsregels, gericht beleid en richtlijnen voor slachtoffers, omstanders en leidinggevenden.
Initiates file downloadDownload de aanpak ‘Pesten, terug naar respect’

Melden moet, én loont ook!

Naar aanleiding van een agressiemelding, de daaropvolgende aangifte bij de politie en de overplaatsing van de betreffende patiënt, heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis een informatief middagprogramma voor medewerkers georganiseerd.
Daarbij is de noodzaak van melden onder meer onder de aandacht gebracht met behulp van de kaarten 'Maak van agressie een punt' met informatie over hoe te handelen in het geval van een incident.
Download het praktijkvoorbeeld >

Taxipoint

Het Deventer Ziekenhuis heeft Taxipoint: een online systeem waarmee klanten zelf hun taxirit kunnen bestellen. Taxipoint vermindert de werkdruk bij de receptionist / telefonist en voorkomt irritatie bij de klant aan de balie. Sinds de komst van dit klantvriendelijke systeem hebben aanvragen van taxiritten geen incidenten meer veroorzaakt.
Download het praktijkvoorbeeld >

Agressie-incidenten met 75% gedaald in VieCuri ziekenhuis Venlo

In vijf jaar tijd is het aantal agressie-incidenten in het VieCuri ziekenhuis uit Venlo met 75% teruggedrongen. Waren er in 2004 nog 206 incidenten, in 2009 waren dit er 51. Het ziekenhuis verklaart de indrukwekkende daling door een aantal genomen maatregelen. Het convenant met het Ministerie van Justitie, waardoor echt tot vervolgen van de dader overgegaan kan worden, is er daar een van. Een andere maatregel is dat er 24 uur per dag beveiliging in het ziekenhuis aanwezig is.

Met deze goede resultaten voldoet het ziekenhuis aan de landelijke normstelling 'Veilige Publieke Taak'. Hiervoor ontvingen zij een plaquette van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gefinancierd door:
  • CAOP
  • Min. van Bzk
  • Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen